Kontaktní údaje

Kontaktní osoby

Zdeňka Klusáková
jednatelka
klusakova.z@dk-plast.cz

Ing. Petr Klusák
jednatel
klusak.p@dk-plast.cz

Jiří Klusák
jednatel
klusak.j@dk-plast.cz