Kontaktní údaje

Kontaktní osoby

Zdeňka Klusáková
jednatelka – ekonomické oddělení
klusakova.z@dk-plast.cz

Ing. Petr Klusák
jednatel – obchod, nákup, marketing
klusak.p@dk-plast.cz

Jiří Klusák
jednatel – výroba, logistika
klusak.j@dk-plast.cz