DK-PLAST, spol. s r.o.

SpolečnostDK PLAST, spol. s r.o. byla založena 1. 11. 1994 jako společnost s ručením omezeným čtyřmi společníky. Svou činnost zahájila počátkem roku 1995. V lisovnách plastických hmot se orientuje na výrobu plastových a pryžových výrobků vstřikováním, která se dělí na dva hlavní směry, výrobu vlastních výrobků a kooperační výlisky..

sídlo společnosti DK-PLAST, spol. s r.o.

Charakteristika podniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7184. Od roku 1995 došlo k řadě změn a inovací, proběhla úspěšná i méně úspěšná období. Prvním významným krokem byl pronájem dalších výrobních a skladovacích prostor kvůli nedostatku vlastních. V roce 2000 proběhla koupě obchodního domu Centrum Svitavy, který slouží k prodeji zboží i vlastních výrobků a k pronájmu zbývajících prostor.
Rok 2005 přinesl velké změny. Vedení podniku využilo možnost získat dotaci z Evropských strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu. Na základě úspěšného projektu v programu Reality zaplaceného finanční dotací, úvěrem a vlastními prostředky se podnik přestěhoval do nově zrekonstruovaného objektu bývalé bramborárny. Podnik byl po splněných podmínkách oceněn mezi prvními v Pardubickém kraji.
Další dotace byly získány v programu Rozvoj. V letech 2010 – 2011 byl realizován projekt „Modernizace strojního vybavení firmy.“ Dotace byla poskytnuta v plné výši a společnost mimo jiné pořídila moderní lis s robotem a příslušenstvím. V letech 2013 – 2014 v projektu „Pořízení nových technologií pro výrobu plastů“ byly pořízeny dva nové lisy, jeden opět s robotem, a 14 ks nových forem. V roce 2013 splnil podnik všechny potřebné podmínky a získal certifikát ISO 9001:2009.
Dalším důležitým milníkem historie podniku byl rok 2018, kdy se prodal obchodní dům Centrum Svitavy a proběhly majetkové a strukturální změny ve vedení podniku.
S rostoucí výrobou a nedostatkem prostor byl v roce 2019 zakoupen sklad v areálu společnosti. V letech 2015 – 2021 podnik rozšířil výrobu o 5 vstřikovacích strojů a využil dotačních programů na Úspory energie, díky kterým bylo obměněno 6 vstřikolisů.

Neváhejte nás kontaktovat

Kontakt