Projekt 1 – OP PIK Úspory energie V. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019449

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti DK PLAST, spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti DK PLAST, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt 2 – OP PIK Úspory energie V. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022376

Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti DK PLAST, spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti DK PLAST, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 1 ks energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt 3 – OP PIK Úspory energie V. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022377

Realizace energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti DK PLAST, spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti DK PLAST, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 1 ks energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt 4 – OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024153

Realizace dalších energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti DK PLAST, spol. s r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti DK PLAST, spol. s r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 3 ks energeticky náročných technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových výrobků a dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Neváhejte nás kontaktovat

Kontakt